pasi majuri grab them by the balls, heart and mind will follow

Maanpuolustuskoulutus lapsille lain vastaista

Demareiden punakaartiosasto Tuomioja/Paatero näyttää osuneen oikeaan kysellessään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan lainmukaisuudesta, niin ikävältä kuin se tuntuu myöntää. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antama maanpuolustuskoulutus lapsille on kiellettyä toimintaa. Puolustusministerin pitäisi siten puuttua laittomuuteen.    

Kyse on siitä, että maanpuolustuskoulutuksen antamisesta viranomaisvalvonnassa ja -ohjauksessa on olemassa laki. Tuomiojan ja Paateron vetoamilla muilla perusteilla ei ole mitään merkitystä. Unicefin lapsioikeuslisäpöytäkirja ei koske tapausta lainkaan, koska kyse ei ole lapsisotilaaksi värväämisestä tai lapsen asevelvollisuudesta, saati minkään tason lapsen asepalveluksesta. Näiltä osin punakaarti ampui karkeasti ohi. Mutta kun haulikolla ampuu, hölmömpikin voi osua. Näin näyttää käyneen nykypunakaartilaisilla, vaikka Tuomioja on nostoväen miehiä ja Paatero tuskin on armeijaa käynyt.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 1 pykälä säätää viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolla kehitetään kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää maanpuolustuskykyä. On selvää, että Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit kuuluvat tämän lain piiriin, varsinkin kun yhdistyksen toiminnasta ja tehtävistä säädetään samassa laissa sen 3-luvussa.  

Sotilaallisesta koulutuksesta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevasta koulutuksesta säädetään 2 pykälässä. Sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan laissa puolustusvoimien aseilla, ampumatarvikkeilla tai räjähteillä tapahtuvaa sotilaallisten taitojen sekä joukon yhteistoiminnan kehittämistä sodassa tai muissa aseellisissa selkkauksissa toimimista varten. Sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan laissa muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Kun laki määrittelee näin jyrkästi muun vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ei voi antaa tällaista koulutusta lapsille, koska se on kielletty lain 20 pykälässä. Vaikka on jo lähtökohtaisesti selvää, että lapsille ei anneta sotilaskoulutusta vaan riidattomasti  muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen antamana se on kielletty.

Onkin kiinnostavaa nähdä, jatkuuko punakaartin ja Niinistön kiista maanpuolustuskoulutuksen antamisesta lapsille. Sorry Niinistö, punakaarti voitti tämän taistelun. Ehkäpä olisi pienen mutta pikaisen lainmuutoksen aika.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070556#L4P21  

 

 

            

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Saako kotioloissa pitää lapsille sulkeisia ja opettaa ampumaan vihulaista silmien väliin?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Lastensuojeluviranomaiset selvittävät asian.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Ei.
Tästähän on ennakkopäätös perheestä, jossa isä opetti lapsiaan retuuttamaan vihulaista, joksi taidettiin sillä kertaa olettaa pakolainen.
Opetusvälineenä nukke.

Juha Hämäläinen

Meillä saman homman hoitavat koirat. Retuuttavat sellaista parralla varustettua nukkea. Voiko siitä joutua isäntä tai koira syytteeseen. Entä, jos lapset näkevät tämän retuutuksen?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #7

Jos kyseesä on Joulupukki, niin sitten ei ainaakan ole huolta.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Minusta saa pitää sulkeisia ja opettaa ampumaan. Ei siinä ole mitään pahaa, että lapset oppivat käsittelemään aseita laissa säädetyissä rajoissa. Vihollisen ampuminen on toimintona ihan samanlaista kuin eläimen ampuminen ja eläimiä saa Suomessa metsästää tietyn rajoituksin ilman erikseen asetettua ikärajaa.

Sulkeisissa ei ole mitään järkeä, koska niissä toimimisen oppiminen asepalveluksessa on riittävän helppoa. Lisäksi muodostelmat ovat olleet turhia vähintään viimeiset 200 vuotta sodankäynnin kehityksen vuoksi.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Ellei lastensuojelulaista löydy jonkinlaista kieltävää lainkohtaa, niin minun mielestäni itse Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminta voi kattaa puolustusministerinkin hyväksymän toiminnan hyvinkin nuorille. Säännöissä ei mainita kuin aseelliseen sotilaskoulutukseen liittyvä koulutus yli 18-vuotiaille.


...järjestää vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta.

Eikö tätä voi antaa "partiomaisella" tavalla vaikkapa 14-18-vuotiaille? Aseita kalistelematta.

20§
Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi jäsenjärjestöjensä kanssa sopia muun koulutuksen järjestämisestä.

Eikö tämä "muu koulutus" voi tarkoittaa paljon muuta kuin selvää (aseellista)sotilaskoulutusta? Eli olisi täysin hyväksyttävää maanpuolustuskoulutusta.

Miten on Pasi Majuri?

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Laissa on selvästi sanottu, mitä sotilaallisella koulutuksella ja mitä sotilaallisia valmiuksia palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan.

Lain 20 pykälässä sanotaan, että sotilaallisia valmiuksia palvelevaa eli muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ko. yhdistys saa antaa vain 18 täyttäneille.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi sopia muustakin koulutuksesta jäsenjärjestöjensä kanssa mutta koulutuksen tulee liittyä laissa ja yhdistyksen säännöissä määritettyihin tarkoituksiin eli käytännössä maanpuolustukseen. Ja silloin sovelletaan po. lakia.

En tiedä mitä muutoksia maanpuolustuskoulutukseen on tulossa mutta kannattaisi varmasti korjata nykylain mahdolliset puutteet etteivät punakaartilaiset pääse lakiin vetoamalla estämään yleissivistävää ja maanpuolustusta edistävää toimintaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset